Φωτογραφίες

Γ. Καγιαλίκος, Μ. Ματέ, Ν. Κυπουργός, Ε. Πασπαλά (παρουσίαση δίσκου "Εννέα Κρυμμένα Τραγούδια" Ιανός